Konfidencialitātes politika

Pēdējo reizi atjaunināts 2023. gadā. Augusts. 4 d.

1. KONCEPTI

1.1. Administrators – KOBI.LT mārketinga nodaļas darbinieks.
1.2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu, t. i., datu subjektu, kurš ir identificēts vai kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā e-pasta adrese, viena vai vairākas šai personai raksturīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas pazīmes.
1.3. Personas datu pārzinis – KOBI.LT, UAB “Biokobi international”,Lazdijų g. 18B, Kauņa, LT-46349, Lietuvas Republika.
1.4. Konts ir KOBI.LT pieteikšanās konts, kas tiek izveidots, Pircējam aktīvi rīkojoties saskaņā ar noteikto darbību secību KOBI.LT tīmekļa vietnē, un kurā tiek glabāti Pircēja personas dati un pasūtījumu vēsture.
1.5. Pakalpojumi – visi KOBI.LT sniegtie pakalpojumi Klientam, tostarp, bet ne tikai, preču pārdošana KOBI.LT.
1.6. Klients ir: (i) kompetents pieaugušais; (ii) juridiskām personām.
1.7. Parole – burtu un/vai ciparu kombinācija, ko Klients izveido un izmanto, lai reģistrētos KOBI.LT sistēmā un savā Kontā.
1.8. Sīkfails ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un uz laiku saglabāta katras personas, kura apmeklē KOBI.LT, ierīcē, no kuras tā piekļūst KOBI.LT.
1.9. Noteikumi ir KOBI.LT preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi.
1.10. Tiešais mārketings ir preču vai pakalpojumu piedāvāšana personām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai viņu viedokļa pieprasīšana par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
1.11. KOBI.LT ir elektroniskais veikals, kas atrodas www.kobi.lt, kuru pārvalda UAB Biokobi international, uzņēmums, kas dibināts un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kods – 304285464, adrese korespondencei – Lazdijų g. 18B, Kauņa, Lietuva, dati par uzņēmumu tiek glabāti un apkopoti Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, Kauņas filiālē.
1.12. KOBI.LT partneris ir persona, kas KOBI.LT piegādā preces vai pakalpojumus un ar kuru var tikt īstenotas kopīgas akcijas vai projekti.
1.13. KOBI.LT konti ir KOBI.LT konti dažādos sociālajos tīklos (piemēram, Facebook), kuros KOBI.LT aktīvi sazinās ar saviem esošajiem un/vai potenciālajiem klientiem.
1.14. Messenger ir klientu saziņas un mārketinga rīks.

2. KOBI.LT PRIVĀTUMA POLITIKAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Personām, kas vēlas iegādāties preces un/vai pakalpojumus un/vai izveidot kontu KOBI.LT, ir jānorāda šādi dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un dzīvesvietas un/vai piegādes vietas adrese. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu pareizību.
2.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei pasūtījuma izpildes nolūkā. Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītā e-pasta adrese tiek izmantota Pircēja e-pasta adreses vajadzībām. pasta adresi, lai nosūtītu pasūtījuma izpildei nepieciešamos informatīvos ziņojumus.
2.3. Pircēja personas datus drīkst apstrādāt mārketinga nolūkos tikai tad, ja Pircējs pats izsaka savu piekrišanu, aizpildot reģistrācijas formu.
2.4. Pircējs jebkurā laikā var mainīt un/vai papildināt savus Personas datus, pieslēdzoties izveidotajam Kontam KOBI.LT un sazinoties ar KOBI.LT pa e-pastu. rakstiet uz info@kobi.lt, lai saņemtu palīdzību, lai mainītu savus datus un atceltu savu kontu.
2.5. Ja Klients pēc preču un/vai pakalpojumu iegādes no KOBI.LT nevēlas, lai viņa sniegtie Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga mērķiem, vai vēlas noņemt Lietotāju. Pircējam ir jāievietojas savā KOBI.LT kontā un jānoklikšķina uz paziņojuma “Dzēst kontu” konta sadaļā “Mans lietotājs”, sadaļā “Informācija par lietotāju”. Alternatīvi visos gadījumos Pircējs var nosūtīt e-pastu uz info@kobi.lt un norādīt, ka nevēlas saņemt e-pasta un/vai SMS ziņojumus. E-pasta un/vai SMS īsziņu sūtīšana tiek pārtraukta tikai tad, ja Pircējs skaidri norāda šādus e-pasta ziņojumus. pasta adreses un/vai tālruņa numurus. Klients var arī atteikties no biļetena saņemšanas, noklikšķinot uz saites “atteikties no abonēšanas” vai “atteikties no abonēšanas”, kas atrodas biļetena apakšā.
2.6. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa kompetenta valsts iestāde Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai ar Pircēja atsevišķu rakstisku piekrišanu.
2.7. KOBI.LT apstiprina, ka Klienta sniegtie Personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi sniegt Klientam KOBI.LT sniegtos pakalpojumus (tostarp tiesības piedalīties akcijās, projektos). KOBI.LT arī apstiprina, ka Pircēja sniegtie Personas dati tiks apstrādāti KOBI.LT biznesa analīzes un tiešā mārketinga vajadzībām, ja Pircējs dod un neatsauc šādu piekrišanu.
2.8. KOBI.LT apņemas neizpaust Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot ar Pircēja piekrišanu, izpildot pasūtījumu ar KOBI.LT partneru starpniecību un saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
2.9. Klientam ir tiesības: (i) pēc rakstiska pieprasījuma KOBI.LT piekļūt saviem personas datiem, kas ir KOBI.LT rīcībā.
(ii) rakstveidā, nosūtot pieprasījumu KOBI.LT uz e-pasta adresi info@kobi.lt par Konta izveidošanu, pieprasīt savu Personas datu izmantošanu un saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādiem nolūkiem tiek apstrādāti Personas dati, kādiem saņēmējiem tiek sniegti Personas dati un kādiem saņēmējiem Personas dati ir sniegti un ir tikuši sniegti vismaz pēdējo 1 (vienu) gadu.
dzēst vai apturēt Personas datu pārvaldības darbības, ja tas tiek darīts, pārkāpjot tiesību aktu noteikumus, izņemot Privātuma politikā paredzētos gadījumus; (iii) nepiekrīt Privātuma politikai un Pircēja Personas datu iznīcināšanai saskaņā ar šajā Privātuma politikā noteikto kārtību, un tādā gadījumā Pircējs nevarēs iegādāties preces un/vai pakalpojumus elektroniskajā veikalā KOBI.LT; (iv) veikt citas Privātuma politikā un tiesību aktos paredzētās darbības.
2.10. 2.9 p. attiecīgajos iepriekš uzskaitītajos gadījumos KOBI.LT ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniedz Pircējam šādu informāciju
atbildēt un veikt vai atteikties veikt pieprasījumā pieprasītās darbības.
2.11. Pircēja personu apliecinošs dokuments, kas pieprasīts iekasēšanas brīdī, un tajā ietvertie Pircēja dati tiek izmantoti tikai Pircēja identitātes identificēšanai.
2.12. Piekrītot šai Privātuma politikai, Klients piekrīt, ka viņa/viņas personas dati var tikt izmantoti, lai izpildītu viņa/viņas pasūtījumu neatkarīgi no tā, vai viņš/viņa pasūta preces un/vai pakalpojumus no KOBI.LT kā pārdevēja vai no Partneriem, kā arī piekrīt, ka viņa/viņas personas dati var tikt nodoti KOBI.LT Partneriem.
2.13. Pircēja personas dati tiek sniegti Eiropas Savienības dalībvalstīm vai citām ārvalstīm ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā veidā kā Lietuvas Republikā esošajām struktūrām un tikai šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.14. KOBI.LT glabā Personas datus tik ilgi, kamēr persona izmanto KOBI.LT pakalpojumus, izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumus.
2.15. Pēc Konta anulēšanas Klienta personas dati var tikt glabāti Personas datu pārziņa serverī ne ilgāk kā sešus mēnešus, ja vien Klienta sniegtie dati nav bijuši. (i) izmantoti nelikumīgas darbības veikšanai vai (ii) aizdomas par identitātes zādzību vai citiem pārkāpumiem, kas ir vai būs attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanas priekšmets, (iii) ja KOBI.LT ir saņēmis sūdzības par attiecīgo Pircēju vai ja KOBI.LT ir konstatējis KOBI.LT Pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpumus no attiecīgā Pircēja puses; vai (iv) citiem likumīgiem mērķiem, lai saglabātu Personas datus. Šos datus iznīcina pēc tiesībaizsardzības vai citu pilnvaroto iestāžu likumīgiem norādījumiem.
2.16. KOBI.LT iekšējie tehnoloģiskie risinājumi nodrošina, ka Klienta KOBI.LT sniegtie personas dati ir aizsargāti pret jebkādām nesankcionētām darbībām, pazušanu, neatļautu izmantošanu un pārveidošanu, t.i., personas datu aizsardzības līmenis atbilst Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām.
2.17. Pircējs apņemas aizsargāt savu KOBI.LT pieteikšanās paroli, pieteikšanās vārdu un citus datus. Pircējs apņemas un viņam ir pienākums neizpaust nekādām citām trešajām personām nekādus personas datus par sevi vai par trešajām personām, ja šādi trešo personu personas dati ir kļuvuši viņam pieejami, un nekavējoties informēt KOBI.LT par jebkādiem acīmredzamiem pārkāpumiem.
2.18. Administrators var izmantot Klientu IP adreses KOBI.LT iespējamu darbības traucējumu diagnosticēšanas gadījumā vai to laikā.
2.19. Ja KOBI.LT apšauba Klienta sniegto Personas datu pareizību, tā var apturēt šo Klientu Personas datu apstrādi, pārbaudīt un precizēt datus. Šādi Personas dati tiek izmantoti tikai, lai pārbaudītu to precizitāti.
2.20. Lai Pircējs varētu pilnvērtīgi izmantot KOBI.LT e-veikala pakalpojumus, Pircēja ierīcē, kas tiek izmantota, lai pieslēgtos KOBI.LT, var tikt ievietotas sīkdatnes.
2.21. Akceptējot Privātuma politiku, Klients piekrīt šajā Privātuma politikā paredzēto Sīkdatņu ievietošanai savā ierīcē. Pircējs jebkurā laikā var atsaukt šo piekrišanu, mainot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, taču šādā gadījumā dažas KOBI.LT interneta veikala funkcijas var nebūt pieejamas.
2.22. KOBI.LT izmantotās sīkdatnes tiek izmantotas informācijas pārraidei elektronisko sakaru tīklā. Jūs varat dzēst vai bloķēt visas vai daļu no šīm sīkdatnēm pārlūkprogrammas iestatījumos, taču tādā gadījumā dažas KOBI.LT vietnes funkcijas var nedarboties. Cita veida sīkfaili tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju datplūsmas aprēķināšanai (statistikas informācijas apkopošanai), lai nodrošinātu Klientu interesēm atbilstošu saturu un saglabātu viņu apmeklējumu vēsturi. KOBI.LT neizmanto šāda veida Sīkdatnes, tomēr Pircējs tiek informēts, ka daži KOBI.LT partneri var izmantot šāda veida Sīkdatnes, un, ja Pircējam ir aizdomas, ka šāda veida Sīkdatnes tiek izmantotas bez viņa piekrišanas, viņam/viņai jāsazinās ar konkrēto KOBI.LT partneri.
2.23. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus. Reģistrētiem pircējiem tiks paziņots par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, kad viņi pieslēgsies KOBI.LT, un viņiem būs atkārtoti jāapstiprina Noteikumi un nosacījumi.
2.24. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no Messenger abonēšanas, ievadot atslēgvārdu “Stop” lietotnē vai “Unsubscribe” apakšējā izvēlnē. Jums tiks lūgts atcelt abonementu.
2.25. KOBI.LT kontrolē abonentu datus, izmantojot trešo personu programmatūru. Ja jūs atteiksieties no abonēšanas, jūs tiksiet pilnībā izslēgts no visiem paziņojumiem. Pēc atteikšanās no abonēšanas jūsu dati tiks automātiski dzēsti.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Sabiedrība apstrādā personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – “Regula”), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi.
3.2. Apstrādāto personas datu apjoms ir atkarīgs no Sabiedrības pasūtītajiem, iegādātajiem vai izmantotajiem produktiem un informācijas, ko persona kā Sabiedrības tīmekļa vietnes apmeklētājs sniedz, pasūtot, iegādājoties un/vai izmantojot Sabiedrības pakalpojumus, apmeklējot vai reģistrējoties Sabiedrības tīmekļa vietnē.

4. PERSONAS DATU AVOTI

4.1. Klients sniedz personas datus, sazinoties ar Uzņēmumu, reģistrējoties pakalpojumiem, izmantojot Uzņēmuma pakalpojumus, iegādājoties preces, piedaloties lojalitātes programmā, loterijās vai konkursos, atstājot komentārus, uzdodot jautājumus.
4.2. Personas dati tiek iegūti, Klientam apmeklējot Sabiedrības tīmekļa vietni KOBI.LT Sabiedrība tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir faili, kas saglabā informāciju Klienta datora cietajā diskā vai meklētājā. Šādā veidā Sabiedrība var konstatēt, ka Klients jau ir apmeklējis Sabiedrības tīmekļa vietni. Uzņēmums izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu Klientam vislabāko pieredzi tīmekļa vietnē.

5. KLIENTA ATBILDĪBA

5.1. informēt Sabiedrību par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā un datos. Sabiedrībai ir svarīgi, lai tās rīcībā būtu pareiza un derīga informācija par Klientu;
5.2. Sniegt nepieciešamo informāciju, lai Sabiedrība pēc Klienta pieprasījuma varētu identificēt Klientu un pārliecināties, ka tā sazinās vai sadarbojas ar konkrētu Klientu (vai nu iesniedzot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot likumā noteiktās procedūras vai elektronisko saziņu, kas ļauj pienācīgi identificēt Klientu). Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Klienta un citu personu datus, lai par Klientu izpaustā informācija tiktu sniegta tikai Klientam, neskarot citu personu tiesības.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Šī Privātuma politika ir neatņemama uzņēmuma pārdoto preču sastāvdaļa. Tā kā Sabiedrība attīsta un pilnveido savu darbību, Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šo konfidencialitātes politiku.

7. PRIVĀTUMA POLITIKAS MAIŅA

7.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt Privātuma politiku daļēji vai pilnībā, par to paziņojot tīmekļa vietnē KOBI.LT.
7.2. Ja Klients nepiekrīt jaunajai Privātuma politikas versijai, viņam/viņai ir tiesības to rakstiski noraidīt, nosūtot e-pastu. pa e-pastu uz info@kobi.lt vai pa pastu uz Lazdijų g. 18B, Kaunas, Lietuva, LT-46349, ar nosacījumu, ka Klients zaudē tiesības izmantot KOBI.LT tīmekļa vietnes pakalpojumus un privilēģijas kā pieteicies lietotājs.
7.3. Privātuma politikas grozījumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no dienas, kad tie tiek ievietoti KOBI.LT tīmekļa vietnē.