Konfidencialitātes politika

Pēdējo reizi atjaunināts 2024. gadā. Janvāris. 5 d.


1. KONCEPTI

1.1. Administrators – KOBIOKI Mārketinga speciālists.
1.2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu, t. i., datu subjektu, kurš ir identificēts vai kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā e-pasta adrese, viena vai vairākas šai personai raksturīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas pazīmes.
1.3. Personas datu pārzinis – KOBIOKI, UAB “Biokobi international”,Lazdijų g. 18B, Kauņa, LT-46349, Lietuvas Republika.
1.4. Konts ir KOBIOKI pieteikšanās konts, kas tiek izveidots, Pircējam aktīvi rīkojoties saskaņā ar noteikto darbību secību KOBIOKI tīmekļa vietnē, un kurā tiek glabāti Pircēja personas dati un pasūtījumu vēsture.
1.5. Pakalpojumi – visi pakalpojumi, ko KOBIOKI sniedz Klientam, tostarp, bet ne tikai, preču pārdošana KOBIOKI.
1.6. Klients ir: (i) kompetents pieaugušais; (ii) juridiskām personām.
1.7. Parole – burtu un/vai ciparu kombinācija, ko Klients izveido un izmanto, lai reģistrētos KOBIOKI sistēmā un savā Kontā.
1.8. Sīkfails ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un uz laiku saglabāta katras personas, kura apmeklē KOBIOKI, ierīcē, no kuras tiek piekļūts KOBIOKI.
1.9. Noteikumi ir KOBIOKI preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi.
1.10. Tiešais mārketings ir preču vai pakalpojumu piedāvāšana personām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai viņu viedokļa pieprasīšana par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
1.11. KOBIOKI ir interneta veikals, kas atrodas www.kobioki.lt, kuru pārvalda UAB Biokobi international, uzņēmums, kas dibināts un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kura kods ir 304285464, adrese sarakstei – Lazdijų g. 18B, Kauņa, Lietuva, dati par uzņēmumu tiek glabāti un apkopoti Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, Kauņas filiālē.
1.12. KOBIOKI partneris ir persona, kas KOBIOKI piegādā preces vai sniedz pakalpojumus; ar kuru var tikt veiktas kopīgas darbības vai projekti.
1.13. KOBIOKI konti ir KOBIOKI konti dažādos sociālajos tīklos (piemēram, Facebook), kuros KOBIOKI aktīvi sazinās ar saviem esošajiem un/vai potenciālajiem klientiem.
1.14. Messenger ir klientu saziņas un mārketinga rīks.


2. KOBIOKI PRIVĀTUMA POLITIKAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Personām, kas vēlas iegādāties preces un/vai pakalpojumus un/vai izveidot kontu KOBIOKI, ir jānorāda šādi dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un dzīvesvietas un/vai preču piegādes adrese. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu pareizību.
2.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei pasūtījuma izpildes nolūkā. Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītā e-pasta adrese tiek izmantota Pircēja e-pasta adreses vajadzībām. pasta adresi, lai nosūtītu pasūtījuma izpildei nepieciešamos informatīvos ziņojumus.
2.3. Pircēja personas datus drīkst apstrādāt mārketinga nolūkos tikai tad, ja Pircējs pats izsaka savu piekrišanu, aizpildot reģistrācijas formu.
2.4. Klients jebkurā laikā var mainīt un/vai papildināt savus Personas datus, pieslēdzoties izveidotajam KOBIOKI kontam un sazinoties ar KOBIOKI e-pasta adresi. rakstiet uz info@kobioki.lt, lai saņemtu palīdzību, lai mainītu savus datus un atceltu savu kontu.
2.5. Ja Klients pēc preču un/vai pakalpojumu iegādes no KOBIOKI nevēlas, lai sniegtie Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga mērķiem, vai vēlas Lietotāju noņemt. Klientam ir jāievietojas savā KOBIOKI kontā un jānoklikšķina uz paziņojuma “Dzēst kontu” konta sadaļā “Mans lietotājs” sadaļā “Informācija par lietotāju”. Alternatīvi visos gadījumos Pircējs var nosūtīt e-pastu uz info@kobioki.lt un norādīt, ka nevēlas saņemt e-pasta un/vai SMS ziņojumus. E-pasta un/vai SMS īsziņu sūtīšana tiek pārtraukta tikai tad, ja Pircējs skaidri norāda šādus e-pasta ziņojumus. pasta adreses un/vai tālruņa numurus. Klients var arī atteikties no biļetena saņemšanas, noklikšķinot uz saites “atteikties no abonēšanas” vai “atteikties no abonēšanas”, kas atrodas biļetena apakšā.
2.6. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa kompetenta valsts iestāde Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai ar Pircēja atsevišķu rakstisku piekrišanu.
2.7. KOBIOKI apstiprina, ka Klienta sniegtie Personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi pienācīgi nodrošināt Klientam KOBIOKI e-veikala sniegtos pakalpojumus (tostarp tiesības piedalīties akcijās, projektos). KOBIOKI arī apstiprina, ka Klienta sniegtie Personas dati tiks apstrādāti KOBIOKI biznesa analīzes un tiešā mārketinga vajadzībām, ja vien Klients šādu piekrišanu nav devis un atsaucis.
2.8. KOBIOKI apņemas neizpaust Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot ar Pircēja piekrišanu, izpildot pasūtījumu ar KOBIOKI partneru starpniecību un saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
2.9. (i) pēc rakstiska pieprasījuma KOBIOKI var piekļūt saviem personas datiem, kas ir KOBIOKI rīcībā.
(ii) rakstveidā, nosūtot pieprasījumu KOBIOKI uz e-pasta adresi info@kobioki.lt, izveidot Kontu un saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādiem mērķiem tiek vākti viņa Personas dati, kādiem saņēmējiem tie tiek sniegti un ir sniegti vismaz pēdējo 1 (vienu) gadu.
dzēst vai apturēt Personas datu pārvaldības darbības, ja tas tiek darīts, pārkāpjot tiesību aktu noteikumus, izņemot Privātuma politikā paredzētos gadījumus; (iii) nepiekrīt Privātuma politikai un Pircēja Personas datu iznīcināšanai saskaņā ar šajā Privātuma politikā noteikto kārtību – šādā gadījumā Pircējs nevarēs iegādāties preces un/vai pakalpojumus KOBIOKI interneta veikalā; (iv) veikt citas Privātuma politikā un tiesību aktos paredzētās darbības.
2.10. 2.9 p. attiecīgajos iepriekš uzskaitītajos gadījumos KOBIOKI ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniedz Pircējam šādu informāciju.
atbildēt un veikt vai atteikties veikt pieprasījumā pieprasītās darbības.
2.11. Pircēja personu apliecinošs dokuments, kas pieprasīts iekasēšanas brīdī, un tajā ietvertie Pircēja dati tiek izmantoti tikai Pircēja identitātes identificēšanai.
2.12. Piekrītot šai Privātuma politikai, Klients piekrīt, ka viņa/viņas personas dati var tikt izmantoti, lai izpildītu viņa/viņas pasūtījumu neatkarīgi no tā, vai viņš/viņa pasūta preces un/vai pakalpojumus no KOBIOKI kā pārdevēja vai no Partneriem, kā arī piekrīt, ka viņa/viņas personas dati var tikt nodoti KOBIOKI Partneriem.
2.13. Pircēja personas dati tiek sniegti Eiropas Savienības dalībvalstīm vai citām ārvalstīm ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā veidā kā Lietuvas Republikā esošajām struktūrām un tikai šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.14. KOBIOKI glabā Personas datus tik ilgi, kamēr persona izmanto KOBIOKI pakalpojumus, izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumus.
2.15. Pēc Konta anulēšanas Klienta personas dati var tikt glabāti Personas datu pārziņa serverī ne ilgāk kā sešus mēnešus, ja vien Klienta sniegtie dati nav bijuši. (i) izmantoti nelikumīgas darbības veikšanai vai (ii) aizdomas par identitātes zādzību vai citiem pārkāpumiem, kas ir vai būs attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanas priekšmets, (iii) ja KOBIOKI ir saņēmusi sūdzības par attiecīgo Pircēju vai ja KOBIOKI ir kļuvis zināms par attiecīgā Pircēja izdarītiem KOBIOKI pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpumiem; vai (iv) citiem likumīgiem mērķiem, lai saglabātu Personas datus. Šos datus iznīcina pēc tiesībaizsardzības vai citu pilnvaroto iestāžu likumīgiem norādījumiem.
2.16. KOBIOKI iekšējie tehnoloģiskie risinājumi nodrošina, ka Klienta KOBIOKI sniegtie personas dati ir aizsargāti pret jebkādām nesankcionētām darbībām, pazušanu, neatļautu izmantošanu un pārveidošanu, t.i., personas datu aizsardzības līmenis atbilst Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām.
2.17. Pircējs apņemas un viņam ir pienākums aizsargāt savu KOBIOKI Pieslēgšanās paroli un Pieslēgšanās vārdu un citus datus. Pircējs apņemas un viņam ir pienākums neizpaust nevienai citai trešajai personai nekādus personas datus ne par sevi, ne par trešajām personām, ja šādi trešo personu personas dati ir kļuvuši viņam pieejami, un nekavējoties informēt KOBIOKI par jebkādiem acīmredzamiem pārkāpumiem.
2.18. Administrators var izmantot Klientu IP adreses, lai konstatētu vai diagnosticētu iespējamus KOBIOKI darbības traucējumus.
2.19. Ja KOBIOKI apšauba Klienta sniegto Personas datu pareizību, tā var apturēt šo Klientu Personas datu apstrādi, pārbaudīt un precizēt šos datus. Šādi Personas dati tiek izmantoti tikai, lai pārbaudītu to precizitāti.
2.20. Lai Klients varētu saņemt visu KOBIOKI e-veikala sniegto pakalpojumu klāstu, Klienta ierīcē, kas tiek izmantota, lai izveidotu savienojumu ar KOBIOKI, var tikt ievietotas sīkdatnes.
2.21. Akceptējot Privātuma politiku, Klients piekrīt šajā Privātuma politikā paredzēto Sīkdatņu ievietošanai savā ierīcē. Klients jebkurā laikā var atsaukt šo piekrišanu, mainot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, taču šādā gadījumā dažas KOBIOKI interneta veikala funkcijas viņam var nedarboties.
2.22. KOBIOKI izmantotās sīkdatnes ir paredzētas informācijas pārraidei elektronisko sakaru tīklā. Jūs varat dzēst vai bloķēt visas vai daļu šo sīkdatņu pārlūkprogrammas iestatījumos, taču tādā gadījumā dažas KOBIOKI tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties. Cita veida sīkfaili tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju datplūsmas aprēķināšanai (statistikas informācijas apkopošanai), lai nodrošinātu Klientu interesēm atbilstošu saturu un saglabātu viņu apmeklējumu vēsturi. KOBIOKI neizmanto šāda veida sīkdatnes, taču norāda, ka daži KOBIOKI partneri var izmantot šāda veida sīkdatnes, un, ja Klientam rodas aizdomas, ka šāda veida sīkdatnes tiek izmantotas bez viņa piekrišanas, viņam/viņai jāsazinās ar attiecīgo KOBIOKI partneri.
2.23. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus. Reģistrētie Pircēji tiks informēti par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, kad viņi pieslēgsies KOBIOKI tīmekļa vietnei, un viņiem būs atkārtoti jāapstiprina Noteikumi un nosacījumi.
2.24. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no Messenger abonēšanas, ievadot atslēgvārdu “Stop” lietotnē vai “Unsubscribe” apakšējā izvēlnē. Jums tiks lūgts atcelt abonementu.
2.25. KOBIOKI kontrolē abonentu datus, izmantojot trešo personu programmatūru. Ja jūs atteiksieties no abonēšanas, jūs tiksiet pilnībā izslēgts no visiem paziņojumiem. Pēc atteikšanās no abonēšanas jūsu dati tiks automātiski dzēsti.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Sabiedrība apstrādā personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – “Regula”), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi.
3.2. Apstrādāto personas datu apjoms ir atkarīgs no Sabiedrības pasūtītajiem, iegādātajiem vai izmantotajiem produktiem un informācijas, ko persona kā Sabiedrības tīmekļa vietnes apmeklētājs sniedz, pasūtot, iegādājoties un/vai izmantojot Sabiedrības pakalpojumus, apmeklējot vai reģistrējoties Sabiedrības tīmekļa vietnē.


4. PERSONAS DATU AVOTI

4.1. Klients sniedz personas datus, sazinoties ar Uzņēmumu, reģistrējoties pakalpojumiem, izmantojot Uzņēmuma pakalpojumus, iegādājoties preces, piedaloties lojalitātes programmā, loterijās vai konkursos, atstājot komentārus, uzdodot jautājumus.
4.2. Personas dati tiek iegūti, kad Klients apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietni KOBIOKI Sabiedrība tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir faili, kas saglabā informāciju Klienta datora cietajā diskā vai meklētājā. Šādā veidā Sabiedrība var konstatēt, ka Klients jau ir apmeklējis Sabiedrības tīmekļa vietni. Uzņēmums izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu Klientam vislabāko pieredzi tīmekļa vietnē.

5. KLIENTA ATBILDĪBA

5.1. informēt Sabiedrību par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā un datos. Sabiedrībai ir svarīgi, lai tās rīcībā būtu pareiza un derīga informācija par Klientu;
5.2. Sniegt nepieciešamo informāciju, lai Sabiedrība pēc Klienta pieprasījuma varētu identificēt Klientu un pārliecināties, ka tā sazinās vai sadarbojas ar konkrētu Klientu (vai nu iesniedzot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot likumā noteiktās procedūras vai elektronisko saziņu, kas ļauj pienācīgi identificēt Klientu). Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Klienta un citu personu datus, lai par Klientu izpaustā informācija tiktu sniegta tikai Klientam, neskarot citu personu tiesības.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Šī Privātuma politika ir neatņemama uzņēmuma pārdoto preču sastāvdaļa. Tā kā Sabiedrība attīsta un pilnveido savu darbību, Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šo konfidencialitātes politiku.


7. PRIVĀTUMA POLITIKAS MAIŅA

7.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt Privātuma politiku daļēji vai pilnībā, par to paziņojot tīmekļa vietnē KOBIOKI.
7.2. Ja Klients nepiekrīt jaunajai Privātuma politikas versijai, viņam/viņai ir tiesības to rakstiski noraidīt, nosūtot e-pastu. pa e-pastu uz info@kobioki.lt vai pa pastu uz Lazdijų g. 18B, Kaunas, Lietuva, LT-46349, ar nosacījumu, ka Klients zaudē tiesības izmantot KOBIOKI tīmekļa vietnes pakalpojumus un privilēģijas kā pieteicies lietotājs.
7.3. Privātuma politikas grozījumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no dienas, kad tie tiek ievietoti KOBIOKI tīmekļa vietnē.