Veikala noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts 2023. gadā. Augusts. 4 d.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) pēc to apstiprināšanas no Pircēja puses (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma “Esmu iepazinies ar KOBI.LT Noteikumiem”) ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes nosacījumus un preču apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču iegādi KOBI.LT interneta veikalā.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus. Reģistrētiem pircējiem tiks paziņots par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, kad viņi pieslēgsies KOBI.LT, un viņiem būs atkārtoti jāapstiprina Noteikumi un nosacījumi. Noteikumu un nosacījumu grozījumi attiecas tikai uz pasūtījumiem, kas veikti pēc Noteikumu un nosacījumu grozījumu veikšanas.
1.3. KOBI.LT interneta veikals pārdod visā Lietuvā.
1.4. Pārdevējs ir UAB Biokobi international, privāta juridiska persona, kuras juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskās personas kods: 304285464, juridiskā adrese: Lazdiju g. 18B, Kaunas, LT-46349, Lietuvas Republika, dati tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā, tālruņa numurs +370 700 77870.
1.5. Pircējs:
1.5.1. fiziska persona, kas ir tiesīga slēgt darījumus un kas pērk preces personīgam patēriņam (nevis uzņēmējdarbības vajadzībām);
1.5.2. Lietuvas Republikas juridiska persona, kas iegādājas preces kā galalietotājs (ar nolūku izmantot preces reprezentācijas vai citiem mērķiem). mērķiem, kas nav preču tālākpārdošana vai izmantošana uzņēmējdarbībai, ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai;
1.5.3. visu iepriekš minēto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.

2. PIRKUMA UN PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc tam, kad ir izvēlējies iegādājamo(-os) produktu(-us) un izveidojis iepirkumu grozu, noklikšķina uz saites “Izrakstīties”.
2.2. Ja Pircējs nepiekrīt kādai šo Noteikumu un nosacījumu daļai vai šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Privātuma politikai, piegādes un atgriešanas noteikumiem, kopējai cenai vai tās daļai, jebkādiem papildu maksājumiem un/vai papildu izmaksām, Pircējs nevar veikt pasūtījumu, iegādāties Preces vai noslēgt Līgumu ar Pārdevēju.
2.3. KOBI.LT nav pienākuma atsevišķi paziņot Pircējam par savu piekrišanu noslēgt Līgumu. Tiek uzskatīts, ka KOBI.LT ir apstiprinājis pasūtījumu no brīža, kad tas tiek sākts izpildīt.
2.4. Katrs pirkuma līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, un dati, kas sniegti Pasūtījuma laikā, tiek reģistrēti un saglabāti KOBI.LT interneta veikala datubāzē.
2.5. Pēc tam, kad Pārdevējs ir noformējis Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs nosūta PVN rēķinu uz Pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. pa pastu.
2.6. Datora iestatījumu un monitora izšķirtspējas, apgaismojuma vai līdzīgu apstākļu dēļ faktiskā preču krāsa var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

3. PIRCĒJA PRASĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces KOBI.LT interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un interneta veikalu.
3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts ar KOBI.LT interneta veikalu, rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) paziņojot par to Pārdevējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgums ir noslēgts par
3.2.1. audiovizuālie darbi un fonogrammas uz jebkura video vai audio nesēja, datorprogrammu piegāde un Pircēja izdarīts iepakojuma aizsardzības pārkāpums;
3.2.2. grāmatu, laikrakstu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegāde;
3.2.3. kosmētikas, parfimērijas, sadzīves ķīmijas un higiēnas preču piegāde;
3.2.4. apakšveļas piegādi;
3.2.5. preces, kas izgatavotas atbilstoši Pircēja personiskajām vajadzībām vai Pircēja specifikācijām;
3.2.6. pārtikas produktiem, ja pārtikas produkts tika pārdots pircējam labā kvalitātē un tā derīguma termiņš nav beidzies;
3.2.7. preces, kuras to īpašību dēļ nevar atdot atpakaļ, tostarp ātri bojājošos produktus un produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš;
3.2.8. citos gadījumos, kad pirkuma-pārdevuma līgumu nevar atcelt, saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
3.3. Pircējs var izmantot šīs tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas, nav būtiski mainīts to izskats vai tās nav lietotas. 4.2. noteikums. Pircēja tiesības, kas paredzētas 1. punktā, tiek īstenotas saskaņā ar ekonomikas ministra 2001. gada noteikumu noteikumiem. 17. augusts “Noteikumi par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, izmantojot saziņas līdzekļus”, kas apstiprināti ar rīkojumu Nr. 258.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. Pircējam ir jāpieņem preces saskaņā ar šiem Noteikumiem un jāsamaksā par tām nolīgtā summa.
4.2. Pircējam, veicot pasūtījumu, ir jāsniedz Pārdevējam pareiza identifikācijas informācija. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
4.3. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā “Kontakti” norādīto saziņas veidu.
4.4. Pircējs, izmantojot KOBI.LT interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
4.5. Ja Pircējs bez pamatotiem iemesliem atsakās pieņemt preces piegādes brīdī, Pircējs ir atbildīgs par piegādes izmaksām.

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

5.1. Ja Pircējs mēģina graut interneta veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
5.2. Svarīgos apstākļos Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt Interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.
5.3. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pircējs nesamaksā par Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad viņš ir izvēlējies citus maksāšanas veidus, nevis skaidru naudu.
5.4. Ja Pircējs izvēlas samaksu veikt skaidrā naudā preču piegādes brīdī, Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju. Šādā gadījumā piegādes termiņš sākas no dienas, kad notikusi saziņa ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pārdevējs nespēj sazināties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā.
5.5. KOBI.LT ir tiesības visos gadījumos neslēgt pirkuma līgumu ar konkrētu Klientu, kurš ir veicis pasūtījumu, tostarp, bet ne tikai gadījumos, kad Klients ir atteicies no pirkuma līguma un pēdējo 6 mēnešu laikā 2 vai vairāk reižu ir atgriezis preces.
5.6. KOBI.LT ir tiesības atkāpties no noslēgtā pirkuma līguma, ja beidzas līgumā norādīto preču krājumi, kā arī ja līgumu ir noslēgusi persona, kura saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem nebija tiesīga noslēgt līgumu.

6. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot KOBI.LT interneta veikala sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos noteikumos un interneta veikalā izklāstītajiem nosacījumiem.
6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
6.3. Ja svarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt analogu vai, ciktāl iespējams, līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzvērtīgu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa.
6.4. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz viņam/viņai piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas veidlapā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

7. CENAS, MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

7.1. Preču cenas interneta veikalā un pasūtījuma veidlapā ir norādītas eiro ar PVN. KOBI.LT patur tiesības mainīt preču cenas, ja mainās nodokļu likmes vai darījumu izmaksas.
7.2. Pircējs maksā par preci vienā no šādiem veidiem:
7.2.1. Maksājums ar bankas pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izdrukājot pasūtījumu un dodoties uz tuvāko bankas filiāli vai vienkārši izmantojot tiešsaistes bankas sistēmu, pārskaita naudu uz KOBI.LT bankas kontu.
7.2.2. Maksājums pa e-pastu. banku pakalpojumiem, izmantojot trešās puses pakalpojumu sniedzēju.
7.2.3. Maksājums ar kredītkarti, trešās puses pakalpojumu sniedzējs.
7.2.4. Samaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti piegādes brīdī – Pircējs maksā par precēm piegādes brīdī (nodošanas – pieņemšanas brīdī). Šim maksājuma veidam tiek piemērota 2 € maksa par apkalpošanu.
7.3. Pircējs apņemas nekavējoties veikt samaksu, izmantojot 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. punktā paredzēto maksāšanas veidu. Šādos gadījumos tikai pēc tam, kad ir saņemts maksājums par preci, sākas sūtījuma sagatavošana un sākas piegādes laika skaitīšana.
7.4. Piegādes izmaksas tiek automātiski iekļautas pasūtījuma cenā, izņemot īpašus piedāvājumus tīmekļa vietnē, kas piedāvā bezmaksas piegādi.
7.5. Jūs varat uzzināt par piegādes un atgriešanas politiku un piegādes termiņiem attiecībā uz precēm. šeit .

8. PREČU SAŅEMŠANA

8.1. Kad saņemat pasūtījumu, jums jāpārbauda sūtījuma stāvoklis un jāparaksta pavadzīme vai cits piegādes dokuments.
8.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī, tāpēc, saņemot preces, jums līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (personas apliecībai, pasei vai jaunai vadītāja apliecībai). Ja preci pieņem cita persona, uzņēmums nav atbildīgs par sūtījumu.
8.3. Pieņemot sūtījumu, jums:
8.3.1. saskaitīt iepakojumu skaitu. Kurjeram piegādājamo paku skaits ir tāds pats kā kurjera Pircējam iesniegtajā piegādes pavadzīmē norādītais skaits. Ja piegādāto paku skaits atšķiras no piegādes pavadzīmē norādītā paku skaita, saņemto paku skaits ir jākoriģē piegādes pavadzīmē;
8.3.2. pārbaudīt iepakojuma etiķetes. Pircēja adresei jābūt norādītai uz paku etiķetēm, un paku numuriem jāatbilst pavadzīmē norādītajiem paku numuriem. Ja piegādāto paku numuri atšķiras no pavadzīmē norādītajiem, saņemto paku numuri ir jālabo pavadzīmē;
8.3.3. pārbaudīt saņemto iepakojumu. Piegādājamajām pakām jābūt labā stāvoklī, t. i., nesaplēstām, nesasmalcinātām vai citādi bojātām.
8.4. Ja sūtījums tiek piegādāts netīrā iepakojumā, Pircējam ir tiesības to nepieņemt, uzdodot kurjeram to nekavējoties nosūtīt atpakaļ KOBI.LT, lai pārbaudītu preces tehnisko stāvokli. Sūdzības par defektiem vai pasūtījuma neatbilstībām jāiesniedz Klientu apkalpošanas dienestam tajā pašā dienā, kad saņemtas preces.
8.5. Šo norādījumu neievērošana nerada KOBI.LT atbildību par piegādāto preču trūkumu vai bojājumiem.
8.6. Datora iestatījumu un monitora izšķirtspējas, apgaismojuma vai līdzīgu apstākļu dēļ faktiskā preču krāsa var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

9. PĀRDEVĒJA VEIKTIE MĀRKETINGA PASĀKUMI

9.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt dažāda veida akcijas KOBI.LT interneta veikalā, citās KOBI.LT pārvaldītajās tirdzniecības vietās (veikalos), KOBI.LT kontā sociālajā tīklā Facebook un citos informācijas nesējos.
9.2. Pārdevējam ir tiesības mainīt Akciju noteikumus vai atcelt tos ar vienpusēju lēmumu, par to informējot Pircējus.
9.3. Konkrētu Pārdevēja iniciētu akciju īpašie noteikumi un nosacījumi, kas ir raksturīgi konkrētajām akcijām, tiek definēti šo akciju saziņas līdzekļos.
9.4. Pārdevējs ar Pircēja iepriekšēju, brīvprātīgu piekrišanu var vākt papildu datus par Pircēju: tālruņa numuru, dzimšanas datumu, bērnu skaitu, bērnu dzimšanas datumu utt. dati.
9.4.1. Papildu datu vākšanai ir pieejamas atsevišķas, īpašas aptaujas veidlapas, kuras klients aizpilda brīvprātīgi. Aptaujas veidlapās vienmēr norādiet informācijas vākšanas mērķi un ieguvumus Pircējam.
9.4.2. Lai sniegtu specializētus piedāvājumus, var tikt vākti papildu dati: akcijas, ziņas, raksti utt. informāciju, kas ir izdevīga klientam.
9.5. Detalizēti konfidencialitātes politikas noteikumi ir atrodami atsevišķā dokumentā, noklikšķinot uz saites Privātuma politika.

10. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

10.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot pasūtījuma veidlapā norādīto e-pastu. savu pasta adresi un tālruņa numuru.
10.2. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta un Pircējs var izmantot Pārdevēja interneta veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus.

11. ATBILDĪBA

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par pasūtījuma veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs sniedz neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par to sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.
11.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību, apmeklējot KOBI.LT interneta veikalu.
11.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam bija dota iespēja to darīt, neievērojot Pārdevēja ieteikumus un pienākumus.
11.4. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

12. SŪDZĪBU PROCEDŪRA

12.1. Visas sūdzības var iesniegt Biokobi international UAB pa e-pastu info@kobi.lt Darba dienās I-V no 8.00 līdz 16.00.
12.2. Pārdevējam ir tiesības izskatīt sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos nav noteikti citi termiņi. Sarežģītos gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl par 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes uz sūdzībām Pircējiem tiek sniegtas pa e-pastu vai tālruni, vai uz Pircēja norādīto adresi.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13.1. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti.
13.2. Visas domstarpības, kas rodas šo noteikumu īstenošanas rezultātā, risina sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.